“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .


Phnompenh

Galleries

Angkor Wat

Chrám Angkor Wat je srdcem a duší Kambodži. Je národním symbolem, epicentrem khmérské civilizace a zdrojem kambodžské národní hrdosti. 

Jednou z nejpozoruhodnějších věcí tohoto chrámu je jeho orientace na západní stranu. Západ symbolicky představuje směr smrti. To vedlo spoustu učenců k myšlence, že chrám byl postaven především jako hrobka. Ta myšlenka byla podpořena i tím, že nádherné chrámové reliéfy  jsou navrženy tak, abychom je "četli" proti směru hodinových ručiček. Historie takovéhoto zobrazení spadá až do dávných hinduistických pohřebních rituálů. Chrám v Angkor Watu měl s největší pravděpodobností sloužit jako mauzoleum pro krále Suryavarman II

V letech 1986 až 1992 prováděla v Angkor Watu archeologický průzkum a restaurátorské práce Indická vláda. Ve snaze vyčistit unikátní apsary pomocí chemických látek, je bohužel velmi poničili, ale díky projektu German Apsara jsou nyní obnovovány.

Chrám v Angkor Watu je součástí světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1992. 

Architektura

Angkor Wat je ukázkovým příkladem klasické khérmské architektury, stylu Angkor Wat, který je pojmenován podle zdejšího chrámu. Ve 12. století  khmérští architekti a stavaři začali používat jako hlavní stavební materiál pískovec. Ten vystřídal klasické cihly a laterit. I proto byl pískovec použit i na stavbu chrámu v Angkor Watu. Většina viditelných míst je postavena z  pískovcových bloků, zatímco konstrukční a neviditelné části jsou postaveny z lateritu. Pískovec se těžil v lomu pod svatou horou Phom Kulem, který je vzdálen 50 km od Angkor Watu, a dopravoval se na stavbu pomocí lodí. Celá logistika a doprava byla ohromující, když si představíme, že neměli žádné jeřáby a nákladní auta. Na stavbě pracovalo na 300 tisíc dělníků a 6 tisíc slonů.

Celý chrám je obehnán 190 metrů širokým vodním příkopem, který v delší straně měří 1,5 km a kratší 1,3 km. Vnější obvodová zeď chrámu  měří na delší straně 1025 metrů a 800 na užší straně a dosahuje výšky 4,5 m. Brány do chrámu vedou celkem 4, každá z jedné světové strany. U každé brány se nachází malá vstupní budova tvz. gopura

Západní gopura je spojena s centrálním chrámem 475 dlouhou a 9,5 metrů širokou dlážděnou cestou lemovanou balustrádami nágů. Na každé straně této cesty se nalézá šestice schodišť, která vedla do dnes již neexistujícího města. Dvě schodiště pak vedou ke dvěma bývalým knihovnám. Mezi knihovnami a chráme se nacházejí malá jezírka. Ta však byla vybudována později. Severní jezírko je oblíbeným místem pro pozorování východu slunce na chrámem.

Centrální chrám se nachází na terasách, díky nimž byl výše než okolní město. Sestává ze tří pravoúhlých balustrád, propojených galeriemi, stoupajících po patrech k centrální věži. Vnější balustráda zabírá plochu 187 x 215 m a v jejích rozích se nalézají malé besídky a věže. Věže ve třetím patře dosahují výšky 31 m a v přízemí 55 m. Na rozdíl od jiných podobných chrámů se však tato centrální věž vypíná do větší výšky než okolní čtyři.

Schody na do horního patra jsou velmi strmé, protože dosažení božského království není jednoduchý úkol. Horní galerie, zvaná Bakan, byla po dlouhá desetiletí návštěvníkům chrámu zapovězena. Dnes je však pro omezený počet návštěvníků zpřístupněna a pro pohodlí a bezpečnost turistů bylo vybudováno i nové, méně strmé, schodiště. 

  • No Comments