“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Bali se někdy přezdívá ostrov Bohů a démonů. Bali je ostrov s rozmanitou krajinou, najdete zde hory, vulkány, divoká pobřeží, překrásné písečné pláže či proslulé rýžové terasy. Toto všechno poskytuje malebnou kulisu všem cestovatelům, kteří navštíví tento ráj na zemi.

Bali je nejen ostrovem, ale i indonéskou provincií. Ta zahrnuje nejen Bali ale i menší okolní ostrovy, zejména Nusa Penida, Nusa Lembongan a Nusa Ceningan.

Bali je jedním z více jak 17 tisíc indonéských ostrovů. Nachází se necelé dva kilometry od jihovýchodního cípu ostrova Jáva. Na západě ostrova Bali pak leží ostrůvek Lombok. Na ostrově Bali žijí asi čtyři miliony obyvatel, vzdálenost od severu k jihu je asi 144 kilometrů a od východu na západ 80 kilometrů.

Historie

Na Bali přišli první hinduisté již kolem 100 př. nl., ale unikátní kultura, kterou obdivuje každý návštěvník, pochází ze sousedního ostrova Jáva. Vliv sousední ostrova začíná sílit ve dvanáctém století.Ve čtrnáctém století si Bali podmaňuje jávský vládce Madžapahit, což způsobí výrazné společenské i kulturní změny, mimo jiné zavede na Bali kastovní systém. Ne všichni obyvatelé Bali se chtěli přizpůsobit těmto novotám, proto se celé skupiny odebírají do odlehlých pralesů a hor, aby zde založily nové vesnice a ubránily se postupným změnám.

Na sklonku 16. století krásy Bali začínají objevovat první evropané. Roku 1597 k balijským břehům připlouvá holanský námořník Cornelis de Houtman. De Houtman se do přírodních krás ostrova a jeho obyvatel ihned zamiloval. Se souhlasem tehdejšího vládce ostrova zde mohla  zůstat i část lodní posádky. Až do 19. století neměli holanďané o ostrov veliký zájem. Zájem projevili až roku 1846, kdy vojensky podpořili kmen Sasaků na Lomboku. V jejich vzpouře proti Bali je podpořili a po vítězství obsadili severní část ostrova. V jižní části se vylodili v r. 1906, kdy zmasakrovali balijce ozbrojené jen oštěpy. Po této události království definitivně kapitulovalo.

Ostrov si žil poměrně klidným životem až do druhé světové války. Roku 1942 dorazili do Indonésie, a tedy i na Bali, japonské jednotky a vyhlásili nad ostrovy Protektorát. Ten trval až do konce války roku 1945.

Dva dny po japonské kapitulaci v roce 1945 vyhlásil Sukarno, vlivný nacionalistický lídr, nezávislost Indonésie a byl jmenován jejím prezidentem. Nizozemsko se ještě pokusilo opětovně získat kontrolu nad Indonésií. Ozbrojený a diplomatický boj skončil v prosinci 1949, kdy Nizozemsko pod mezinárodním tlakem uznalo indonéskou nezávislost.

Bali