“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Bagan výběr

Bagan (barmsky: ပုဂံ;) dříve nazývaný i Pagan je starobylé město nacházející se v centrální oblasti Barmy

Slavná éra Baganu začala přibližně v polovině 11.století, kdy na trůn usedl král Anawratha. Původní osídlení oblasti se však již počátku našeho letopočtu . Král Anawratha do Baganu v roce 1044 nechal přemístit 32 posvátných knih tripitaky a prohlásil Bagan hlavním královským městem. Za jeho vlády se Bagan stal centrem théravádského buddhismu a tím pádem také významným poutním místem buddhistů z celé jihovýchodní Asie. Během dalších 250 let se v Baganu vystřídalo 11 panovníků z nichž každý nechal postavit několik monumentálních pagod a stúp. Celkem zde postavili více jak 4400 staveb. Ostatní byly vystavěny bohatými obchodníky, či jednotlivými vesnicemi či městy, které tak vzdávali úctu Buddhovi. Sláva a rozkvět Baganu trval až do konce 13.století. Poté nastal úpadek a odliv obyvatelstva do jiných částí Barmy. Snad to způsobilo sucho, války s Mongoly či jiné katastrofy, o tom se historikové dohadují dodnes. Oblast Baganu tak byla téměř zcela opuštěna. Návrat obyvatelstva pozvolna nastal až s příchodem Britů.

V roce 1975 zasáhlo Bagan silné zemětřesení o síle 6,5 Richterovy stupnice, avšak přes původní obavy nebylo toto 1000 let staré město zcela zničeno. Mnohé z významnějších chrámů byly velmi poškozeny, ale hlavní rekonstrukční práce byly zahájeny téměř okamžité.

  • No Comments