“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Rangún (barmsky: ရန်ကုန်, nový název od 80. let je Yangon, česky "Konec bojů") je hlavním městem oblasti Yangon. Yangon byl hlavním městem Barmy až do roku 2006, kdy vojenská junta přemístila hlavní město do nově postaveného Naypyidaw v centrální části Barmy. Yangon je s více než 7 miliony obyvatel největším městem Barmy a nejvýznamnějším obchodním centrem.

Yangon leží v jihozápadní části Barmy. Město je z jihu a západu ohraničeno řekou Yangon (jinak se jí také říká Hla-ing), na východě tvoří hranici Pazundaung Chaung (kanál Pazundaung), který ústí do řeky Yangon.

Yangon zničil roku 1841 požár. Díky tomuto požáru britové vyprojektovali úplně nový střed města, nazývaného Cantonment. Roku 1852 rozdělili střed do systému bloků, kdy každý má rozměry 245 na 262 metrů. Každý protínají pravidelné ulice vedoucí od severu na jih a od východu na západ.

Dvě nejdůležitější čtvrti vně centra jsou Dagon, kde se nachází Švegadonská pagoda, People's Park a několik velvyslanectví. Dalším je čtvrť Bahan, v němž se nachází  řada hotelů. 

Nejvýznamnější stavbou  Yangonu je Švegadonská pagoda, buddhistický chrámový komplex, který stojí na vrcholu kopce asi jednu kilometr severně od Cantonmentu. Samotná pagoda je obrovská stupa  zcela pokrytá zlatem. Pagoda je vysoká 99 metrů. 

Rangún

8
8
7
112