“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Jezero Titicaca

Jezero Titicaca (španělsky Lago Titicaca, v kečuánštině originálně vyslovováno titichacha) je jezero v Centrálních Andách. Původ jména Titicaca není přesně znám. V jazyce indiánského kmene Aymarů má odkazovat na dvě slova: titivelká kočka a kak skály. Volně přeloženo tedy znamená „skály pum“. Podle legendy první Inka, Manco Capac, sestoupil přes skálu na ostrově Slunce (Isla del Sol) na Zemi.

Západní část jezera leží ve státě Peru, východní část Bolívii. Je to největší vysokohorské jezero a zároveň nejvýše položené jezero s pravidelnou (komerční) lodní dopravou na Zemi. Nachází se na náhorní plošině AltiplanoPropadlina jezera je tektonického původu a jezero samotné je pozůstatkem obrovského zaniklého jezera Ballivián. Rozloha je 8562 km², délka 190 km a maximální šířka 65 km. Průměrná hloubka je 107 m, maximální hloubka je 283 m (i když někteří domorodci tvrdí, že je jezero bezedné). Leží v nadmořské výšce 3812 metrů nad mořem. Objem vody dosahuje 893 km³. Nejznámější města jsou Puno v Peru a Copacabana v Bolívi.

Povodí jezera má rozlohu 56 270 km². Do jezera přitéká více než 25 řek, z nichž největší jsou Suches, Huancané, Ramis, Coata, Ilave, Catari, Tiwanaku a Keka. Odtéká z něho řeka Desaguadero, jež posléze ústí do jezera Poopó. Odtok však odvádí jen 10% z objemu vody z přítoků a srážek. Zbytek vody se z jezera ztrácí odparem a transpirací. Nejvyšší úroveň hladiny je v březnu a nejmenší od května do prosince. Voda je mírně brakická, se slaností od 5,2 do 5,5 dílů na 1000 dílů (mořská voda má průměrnou hodnotu 35 dílů). Průměrná teplota vody na povrchu je 14 °C, v hloubce 20 m pak klesá na 11 °C.

Uprostřed jezera se nachází 41 ostrovů, přičemž některé jsou hustě osídleny. Největším ostrovem je ostrov Isla del Sol (Ostrov Slunce)

  • No Comments