“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Blagaj

Obec Blagaj se nachází jihozápadně od města Mostar. Stojí na okraji Bišské pánve a je jedním z nejcennějších bosenských míst, kde se mísí venkovské a městské stavby. 

Blagaj je pravděpodobně pojmenován pojmenován podle mírného podnebí, které zde panuje. Výraz blaga totiž v bosenštině znamená mírný.

Blagaj se nachází u pramene řeky Buna a historické tekke (Dervisšký klášter). Tento klášter byl postaven kolem roku 1520. Klášter nese prvky nejen osmanské, ale i středomořské architektury, je považován za bosenskou národní kulturní památku.

V historických pramenech je obec Blagaj zmíněna již v roce 1423. Během nadvlády Osmanské říše se Blagaj stal samostatnou správní oblastí (tzv. Vilayet), rozdělenou na další menší samosprávné jednotky. 

Město Blagaj mělo sedm mešit, dva hostince, dvě základní školy,náboženskou školu (Medresa), sedm mlýnů a čtyři kamenné mosty, které se klenuly přes řeku Buna

Bosňané měli majoritu ve městě až do roku 1835, po této době většinu obyvatel začali tvořit rakousko-uherští křesťané.

  • No Comments