“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Mostar

Mostar, páté největší město Bosny a Hercegoviny s více jak 100 tisíci obyvateli, je jedno z nejvýznamnějších měst tohoto státu. Původ jména Mostar se skrývá ve spojení slov most a ochránce. 

Mostar leží v jižní části Bosny a Hercegoviny. Již od počátku tvoří pomyslný geografický střed, kde se setkává kultura severní, západní a východní Bosny.  Centrum města protíná kaňon řeky Neretvy, proto někdo Mostar nazývá i "městem na řece Neretvě."

Mostar se v šestnáctém století, na několik dekád, stal součástí Osmanské říše. Díky tomu vzrostl jeho význam, kdy se z provinčního, bezvýznamného města stal obchodní a kulturní křižovatkou Osmanské říše a Evropy.

Od šestnáctého století se nad řekou Neretvou zdvíhá starý most, který spojuje dvě části města, křesťanskou a muslimskou.  Starý most se klenul nad Neretvou 427 let než byl roku 1993 zničen během bosensko-chorvatské války.  Naštěstí se podařilo most po válce,  i za pomoci kamenů vylovených z Neretvy, zrekonstruovat. Díky tomu tento symbol Mostaru zase spojuje od roku 2004  a křesťany a muslimy.

V centru města se dodnes nachází jedna z nejstarších částí Mostaru, starý bazar. Historie starého bazaru sahá až do 16. století. Od této doby se kolem řeky Neretvy vine malá dlážděná ulička s restauracemi,  obchody a dílnami řemeslníků, kteří dodnes předávají své řemeslo svým potomkům. 

Další významnou stavbou v centru starého Mostaru je Koski Mehmed-Pašova mešita. Tato mešita byla postavena již v 16. století, avšak byla velmi poničena během druhé světové války a bosensko-chorvatské války. Roku 2004 však byla mešita zrekonstruována a dnes ji mohou navštívit i turisté, a když se nebojí, můžou vystoupat na vrchol minaretu, odkud je krásný výhled na město.

  • No Comments