“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Počitelj

Počitelj, malé historické město leží podél silnice Sarajevo-Mostar-Čapljina, 3km severně od Čapljiny. Mestečko se nachází pod vysokými útesy řeky Neretvy, s dominantní pevností na vrcholu.

Osada na tomto místě stávala pravděpodobně již na počátku středověku. Ale jméno Počitelj je v písemných pramenech zmíněno až v roce 1444, jako místo, kde sídlí farnost.

Počitelj architektonicky charakterizuje směs dvou stavebních stylů orientálního osmanského stylu a středomořského stylu. Kombinace těchto stylu dává ojedinělý rozměr celému místu.

Pro Počitelj a jeho vývoj jsou důležitá tři středověká období:

1) Doba českého a uherského krále Matyáše Korvína (vládl v letech 1463-1471). V tomto období získalo Počitelj strategický význam

2) Obdobní osídlení Osmanskou říší. V této době vznikají typické osmanské stavby (mešity, mekteby, Imarety, Medresa, maam, turecké lázně, atd.)

3) Obnovení strategického obraného bodu poté co Benátčané dobyli a zničili město Gabela


Roku 1996 byl nadací World Monument Watch, na návrh University of York, Velké Británie a univerzity Sarajevo, Počitelj zařazen mezi sto nejohroženějších kulturních památek na světě. Od roku 2000 je Počitelj pod přímou ochranou federální vlády Bosny a Hercegoviny.

  • No Comments