“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Dubrovník

Dubrovník, perla Jadranu, leží na jižním pobřeží  dalmátského pobřeží. Dubrovník je jedním z nejvýznamnějších turistických center Jadranského pobřeží. Město mělo v roce 2001 43 tisíc obyvatel, většinou chorvatské národnosti.

Dubrovník byl, díky své poloze, důležitým přístavem již od 13. století. I když byl velmi poničen při zemětřesení v roce 1667, zachovalo se velmi mnoho historickým budov (kláštery, paláce, fontány, měšťanské domy) v mnoha architektonických stylech (gotika, renesance, baroko).

Dubrovník byl založen v 7. století skupinou uprchlíků z řeckého města Epidauru. Traduje, že Duborvník, původním jménem Ragusa vznikl sloučením dvou osad: Laus a  Dubrava. Své původní jméno Ragusa (případné Raguská republika) užíval Dubrovník až do 15 století.

Dubrovník je pozoruhodným příkladem zachovalého, opevněného středověkého města s ortogonálním rozložením ulic. Mezi nejznámější středověké a novověké památky Dubrovníka patří především:

Dubrovnické hradby obepínající Dubrovník v délce dvou kilometrů

Rektorský palác (dříve radnice), pocházející z 11. století

Františkánský klášter, s třetí nejstarší fungující lékárnou

Dominikánský klášter, dokončený ve 14. století

Sponza palác (dříve celncie)

• mnoho dalších barokních kostelů a pevností


Dubrovník byl v roce 1979 zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO. Původně bylo na seznam UNESCO zapsáno jen staré město uvnitř hradeb. Později bylo zapsáno i předměstí a pevnost Lovrijenac z 11. století, která se nachází na útesu naproti bráně Pile.

Dubrovník mapa

9
10
46
72
31
9