“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Dubrovnické hradby

Dubrovnické hradby jsou nejdůležitější a nejznámější památkou Dubrovníka. Tento světově proslulý symbol kamenné krásy je hlavním důvodem, proč je Dubrovník známý také jako perla Jadranu

Dubrovnické hradby se vinou kolem historické části Dubrovníku v celkové délce 1940 metrů. Za hradbami se nachází jen starý dubrovnický přístav.

Hradby se stavěly  systematicky v průběhu staletí, zejména v období těžkých časů, kdy hrozilo ohrožení Dubrovnické republiky. Hradby se dochovaly do dnešní doby téměř nepoškozené, je to díky skvělým dobovým stavitelům, průběžné péči, kterou jim dávali občané Dubrovníka, ale i díky skvělé diplomatické obratnosti Dubrovčanů, která zabránila mnohým bojům.

Historie městského opevnění sahá až do raného středověku. Celé město bylo prvními hradbami obehnáno již ve 13 století, s výjimkou dominikánského kláštera, který se za hradby dostal až ve 14 století.

Průměrná tloušťka zdí dubrovnických hradeb, postavených z kamene a vápna,  je 1,5 metru. Rozsáhlé práce byly prováděny na hradbách na sklonku 14. století, v době kdy končila nadvláda Benátské republiky. Základní tvar hradeb se datuje na začátek 14. století. Definitivní tvar však hradby mají až z konce 14. století, kdy Dubrovník zažíval zlaté období (od pádu Konstantinopole až do ničivého zemětřesení roku 1667).

Hlavní pevninská strana hradeb je široká 4 až 6 metrů, strana od moře je široká jen 1,5 až 3 metry. Výška hradeb dosahuje v některých místech až 25 metrů.

Tvar nepravidelného čtyřúhelníku, který tvoří dubrovnické hradby, chrání na čtyřech významných místech silné pevnosti. První je kruhová pevnost Minčeta na severní straně. Východní stranu a přístav chrání pevnost Ravelin společně s pevností sv. Jana. Západní část hradeb chrání pevnost Bokar. Naproti pevnosti Bokar stojí nejsilnější pevnost Lovrijenac, která chránila Dubrovník před útoky z moře i pevniny. Kromě těchto pevností jsou městské hradby chráněny třemi  kruhovými věžemi, dvanácti  pravoúhlými tvrzemi, pěti  baštami a dvěma rohovými věžemi.

  • No Comments