“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Františkánský klášter - Dubrovník

Rozsáhlý komplex Františkánského kláštera se nachází hned na začátku ulice Stradun, na levé straně Pilské brány. Boční průčelí Františkánského kláštera se táhne podél hlavní ulice Stradun a podél dubrovnických hradeb.

Nejstarší Františkánský klášter byl v Dubrovníku, u Pilské brány, postaven již ve 13. století. Protože byl Dubrovník ve 14. století ohrožen boji, byli mniši nuceni přesunout klášter do bezpečí, pod ochranu dubrovnických hradeb.

Nový klášter začali Františkáni budovat roku 1317, ale práce pokračovaly velmi pomalu. Některé již postavené části byly zničeny a několikrát přestavovány. 

Ke klášteru rovněž patřil i velký Františkánský kostel, jeden z nejhonosnějších kostelů v Dubrovníku své doby. Ten však byl zničen při velikém zemětřesení, které postihlo Dubrovník roku 1667. Jediným prvkem kostela, který se dochoval do dnešních dnů, je portál na jižní straně.

Uvnitř kláštera je třetí nejstarší fungující lékárna v Evropě, která byla otevřena roku 1391. Možná je to nejstarší lékárna otevřená pro širokou veřejnost vůbec.

  • No Comments