“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Lovrijenac

Pevnost Lovrijenac (česky též pevnost sv. Vavřince) se nachází na velkém útesu za západním okrajem  dubrovnických hradeb.

Pevnost Lovrijenac má trojúhelníkový půdorys se třemi terasami. Je postaven na mořském útesu ve výšce 37 metrů. Stěny, které jsou obráceny směrem k moři, jsou tlusté až 12 metrů, zatímco stěny obrácené na město Dubrovník mají tloušťku jen 60 centimetrů. Nad hlavním vchodem je latinský nápis Non Bene Pro Toto Libertas Venditur Auro (česky: Svobodu nelze koupit za všechno zlato světa).

Pevnost Lovrijenac je přístupná od starého dubrovnického přístavu  Kalarinja přes úzkou a strmou lesní cestu, která vede přes padací most až ke hlavnímu vchodu do pevnosti.

Pevnost Lovrijenac byla postavena na začátku 11. století, aby chránila  město Dubrovník  a posílila obranu Pilské brány.

Traduje se historka, že pevnost byla vybudována za pouhé tři měsíce, kvůli strachu před benátskou invazí. Roku 1018 obdrželi lidé z Dubrovníku zprávu, že na útesu chtějí  postavit vlastní pevnost benátčané, kterou by využili k invazi do Dubrovníku. Proto se představitelé Dubrovnické republiky rozhodli  postavit pevnost vlastní. Když poté připluli benátčané s loděmi naplněnými dělníky a stavebním materiálem museli se obrátit zpátky, protože na útesu už pevnost stála.

Dnes je Lovrijenac využíván jako turistická atrakce (je zde krásný výhled na město) a rovněž jako místo pro pořádání koncertů a divadelních představení.

  • No Comments