“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Hong Kong (čínsky 香港, kantonsky Heūng Góng, česky Voňavý přístav) je čínské město a region ležící na pobřeží Jihočínského moře. Hong Kong je významné ekonomické a obchodní centrum. Patří mezi nejhustěji osídlené oblasti světa. Oficiálně je Zvláštní správní oblastí Čínské lidové republiky.  Před  tím, než správu nad Hong Kongem převzala roku 1997 Čína, byl Hong Kong britskou kolonií téměř 150 let. Od 50. do 90. let 20. století se Hong Kong velmi rychle ekonomicky rozvinul. Tak rychle, že stalv vůbec prvním asijským tygrem.

První zmínky o osídlení Hong Kongu sahají až 30 tisíc let zpět. K Číně byla tato oblast připojena za vlády dynastie Qin (221 až 206 př. n.l.).  Za vlády dynastie Tang (vládla mezi lety 618 až 907 n.l.) začíná přístav v Hong Kongu hrát důležitou roli. Čína skrze něj obchoduje s Indií, Arábií a Persií kam posílá své výrobky z hedvábí a čínský porcelán.

Evropské lodě se k čínským břehům dostávají až na počátku 16. století. Roku 1513 sem připlouvá portugalský mořeplavec Jorge Álvares. Pravidelný obchod mezi Čínou a Evropou se datuje od roku 1557. V tomto roce Portugalci založili v Maccau, vzdáleném jen 65 kilometrů od Hong Kongu, obchodní stanici. 

V následujících stoletích obchod s Čínou velmi roste. Bohužel Číňané nemají zájem o evropské výrobky, proto jim obchodní společnosti dovážejí tuny opia. Situace se roku 1839 vyhrotí tak, že je vyhlášena První opiová válka.

Roku 1829 se v Číně objevilo britské válečné loďstvo a začala První opiová válka. Pro Číňany však skončila špatně. Po obsazení několika pobřežních měst byla v roce 1842 podepsána Nankingská smlouva. Kromě jiného, získala Velká Británie, i strategický Hong Kong. Čína zaplatila zničené opium, válečné výdaje a byl opět povolen obchod s opiem.

Mezi lety 1856–1860 se uskutečnila i Druhá opiová válka. Po opětovném vítězství Velké Británie jí tentokrát připadl i Kowloon. V roce 1898 si pak Velká Británie od Číny pronajímá i přilehlá území tzv. "Nová Teritoria" na 99 let.

Roku 1984, po letech vyjednávání, podepisují Velká Británie a Čína formální dohodu o převodu vlády nad Hong Kongem. Čína musela slíbit  zachování "kapitalismu a míru svobody" obyvatelům Hong Kongu. Vládu pak převzala 1. července 1997 za přítomnosti prince Charlese a čínského prezidenta Ťiang Ce-Mina.

Hong Kong

4
36
40
126