“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Bazilika Cisterna

V Istanbulu jsou stovky vodních nádrží ukrytých pod ulicemi a základech domů. Přístupné jsou však pouhé dvě a Bazilika Cisterna (Yerebatan Sarnıcı) je tou největší.

Tato podzemní stavba byla postavena za panování císaře Justiniána roku 532. Nádrž byla umístěna pod sloupořadím baziliky na jednom z náměstí na prvním pahorku. Odtud vznikl i název „Cisterna baziliky“. Původně měla zásobovat Velký palác a jeho okolí čerstvou vodou z 20 kilometrů  vzdáleného rezervoáru nedaleko Černého moře. Po opuštění Velkého paláce císaři ale brzy přišla v zapomnění.

Cisterna má dnes objem 80 000 kubických metrů a  nalézá se zde 336 sloupů, které dříve sloužily v antických chrámech a nyní podepírají celou konstrukci. Cisternu znovu objevil až v roce 1545 Petrus Gyllius. Když v Istanbulu pátral po byzantských památkách, začali se mu místní lidé chlubit, že dokážou vylovit rybu, nebo získat vodu ponořením vědra do prostoru pod podlahou sklepa. Vstup do cisterny se mu po dlouhém hledání nakonec podařilo najít v jednom ze sklepů zdejší čtvrti. Ani tento objev ale nakonec nezajistil rekonstrukci, kterou by si cisterna zasloužila. Stoka plná plovoucích odpadků a mrtvol. Takto vypadalo místo během osmanské nadvlády. V té době byla cisterna známa jako „Yerebatan Saray“.

Kompletní rekonstrukce se cisterna dočkala až roku 1985 a práce na ní trvaly až do roku 1987. Od této doby patří Bazilika Cisterna k nejnavštěvovanějším památkám Istanbulu.

  • No Comments