“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .


Galleries

Hagia Sofia

Hagia Sofia (turecky Ayasofya) čili chrám Boží Moudrosti je byzantský chrám z let 532–537 postavený v zátoce Zlatý roh v Istanbulu. Je jednou z nejznámějších sakrálních staveb světa. Původní křesťanská svatyně s centrální kupolí a sídlo patriarchy byla po dobytí Konstantinopole Osmany (1453) upravena na mešitu (a později opatřena minarety).  Roku 1934 byla v rámci Atatürkových reforem sekularizována, od té doby slouží jako muzeum. Téměř tisíc let (do dokončení katedrály v Seville v roce 1520) byla největší katedrálou na světě.

Hagia Sofia byla postavena na popud byzantského císaře Justiniána, a to na místě, kde stály již dříve dva basilikální chrámy Boží Moudrosti (řecky sofia) z let 335 a 415. Architekty stavby byli Isidor Mílétský a Anthémios z Trallu.agia Sofia byla vysvěcena 27. prosince 537, nicméně ještě dalších 100 let se pracovalo na její výzdobě v podobě mramorových mozaik a fresek. I přes nepřízeň přírodních vlivů, kdy po zemětřesení v roce 558 se zřítila její kupole, dále již přežila bez větších úhon. Silné otřesy v roce 989 a poté v roce 1346 již nezpůsobily takto rozsáhlé škody. V roce 1453, Osmané dobyli říši, překryli křesťanské mozaiky a Hagia Sofia byla přebudována na mešitu. Tehdy se stal chrám hlavní Istanbulskou mešitou a další nově vznikající mešity byly stavěny podle tohoto vzoru.


  • No Comments