“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Sulejmanova mešita

Sulejmanova mešita je mešita postavená na třetím istanbulském vrcholku. Je největší mešitou ve měste a jednou z nejznámějších památek. Mešitu a celý komplex okolních budov nechal postavit sultán Süleyman I. Nádherný v polovině šestnáctého století (pět desetiletí před stavbou známé Modré mešity). 

Mešitu a celé okolí navrhl jeden z nejslavnějších a nejtalentovanějších sultánových architektů Mimar Sinan (dožil se útyhodných  97 let). Sinanova hrobka se dokonce nachází před zahradní zdí mešity. 

Sulejmanova mešita byla postavena v letech 1550-1667. Mešitu zdobí čtyři nestejně vysoké minarety s celkem deseti balkony, které mají symbolizovat, že sultán Süleyman byl desátým osmanským sultánem a čtvrtým padišáhem – nejvyšším představitelem výkonné moci od dobytí města. Krása Süleymanovy mešity spočívá v její velkoleposti. Obrovskou kupoli podpírají čtyři pilíře a celá stavba má geometricky přesné rozměry. Kupole je přesně dvakrát vyšší než její průměr 26 metrů.

Za mešitou se nachází krásná zahrada, ze které je úžasný výhled na celý Zlatý roh. Mešitu samotnou pak obklopuje komplex budov: islámské školy, lázně,hřbitov, karavanseráj, kuchyně pro chudé , obchody a nemocnice.

Interiér mešity má téměř čtvercový tvar (59 metrů na délku a 58 metrů na šířku) a tvoří jeden veliký sál. Kupole má v průměru 26,5 metru a je vysoká 47 metrů. Přes modlitebnu a hlavní vchod je polokupolovitá střecha. Mešita se vyznačuje i dokonalou akustikou. Sinan nechal do stěn zabudovat kameninové nádoby s hrdly otočenými do prostoru. Ty způsobují, že se zvuk po mešitě rozléhá naprosto neobvyklým způsobem. Jde o tzv. římskou techniku šíření zvuku. V minulosti byly nádoby ve zdech zazděny, v současnosti se však intenzivně pracuje na jejich odkrývání. Vnitřní prostor Sulejmanovy mešity je vyzdoben 4 červenými, devět metrů vysokými granitovými sloupy. Světlo dovnitř prochází skrze 136 oken.

  • No Comments