“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .


Kjóto

Tokio

Kjóto

Kjóto (japonsky: 京都市; Kjóto-ši) je město v Japonsku s populací více než 1,5 milionu. Kjóto bylo dříve hlavním městem celého Japonska, dnes je hlavním městem prefektury Kjóto a současně je významnou částí souměstí Ósaka-Kóbe-Kjóto. Kjóto je známo také jako tisícileté hlavní město.

Rok 794 se považuje za nejvýznamnější datum v japonské historii. V tomto roce založili obyvatelé ostrova Honšú s pomocí korejských přistěhovalců nové hlavní město a sídlo nového císaře Kammu (781-806). Nové císařské město bylo vystavěno podle čínského vzoru, města Xi´an,  ve tvaru pravoúhelníků o délce 5 km a šířce 4,5 km. Na absolutní symetrii se dbalo také při stavbě nejrůznějších čtvrtí. Všechny ulice a kanály za hradbami města tvořily pravý úhel. Strohé rozvržení města však bylo rychle obměňováno bohatostí tvarů a barev staré japonské architektury, která se zde rozvíjela stovky let a učinila z města jednu z největších japonských pamětihodností.

Kjóto bylo hlavním kulturním a náboženským centrem Japonska od období Heian až do reforem Meidži na konci 19. století. Původně se sem císaři přemístili, aby unikli rostoucí moci buddhistů v Naře. V Kjótu bylo i na nějaký čas zakázáno budování buddhistických chrámů. Paradoxem je, že Kjóto vyhlášeno místními chrámy.

Největší rozkvět provázel Kjóto v období Heianské éry, od 8. do 12. století. Zlom pak nastal v období Válčících států mezi lety 1467-1603. Během této byla téměř polovina Kjóta zničena. Další rána přišla na počátku 17. století, kdy se hlavní město přesunulo z Kjóta do města Edo (dnešní Tokio).

  • No Comments