“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .


Phnom Penh

Galleries

Pagoda Wat Phom

Pagoda Wat Phnom (horská pagoda) je budhistický chrám stojící na jediném vrcholku ve středu Phnom Penhu. Byla postavena roku 1373 na kopci vysokém 27 metrů. Díky tomuto místu, je nejvyšší náboženskou stavbou v Phnom Penhu

Starodávná legenda praví, že pagodu nechala postavit bohatá vdova Penh v roce 1373. Ta uviděla v řece Mekong plavat obrovský kus stromu koki, který chtěla použít na stavbu domu. Ale když se podívala dovnitř dutiny našla tam čtyři bronzové sošky budhů (možná se tam nacházela i kamenná soška boha Višny). Na základě toho se rozhodla postavit malou svatyni, která měla tyto ostatky chránit.

Dnes se do chrámu Wat Phnom vstupuje po východním schodišti, které střeží lvi a nagy (mýtický had). Dnes přichází do chrámu mnoho kambodžanů, aby se modlili za štěstí, úspěchy ve zkouškách ve škole nebo pro obchodní úspěchy. Na podporu svých modliteb pak přináší i věcné dary, jídlo nebo i hotové peníze.

Pagoda byla velmi často přestavována. Nejprce v roce 1434, několikrát v 19. století a poté v roce 1926. Velké renovace se pak dočkala po řádění rudých khmérů v 70. letech, jejichž vláda měla na chrám devastující účinky.

  • No Comments