“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .


Angkor Wat

Phnom Penh

Galleries

Banteay-Srei

Banteay Srei nebo Banteay Srey je hinduistický chrám postavený v 10. století, zasvěcený jednomu z nejdůležitých hinduistických bohů, Šivovi. Banteay Srei leží v blízkosti vrcholku Phom Dei, 25 kilometrů severovýchodně od hlavní skupiny chrámů v Angkor ThomuYasodharapuru.

Banteay Srei je postaven převážně z červeného pískovce, díky němu a dekorativním řezbám, získal tento chrám neopakovatelné kouzlo, které se zachovalo až do dnešní doby. Oproti obrovskému Angkor Watu je tento chrám přímo miniaturní a dá se projít během chvíle. Všechny tyto věci učinili z toho chrámu velmi populární turistické místo, které je někdy nazýváno drahokamem nebo klenotem khmérského umění.

Chrám byl vysvěcen 22. dubna 967 našeho letepočtu. Banteay Srei je jediným z hlavním chrámů, který nepostavil nikdo z vládců Kambodže. Stavbu chrámu si pravděpodobně objednal státní úředník Yajnavaraha, který sloužil jako rádce krále  Rajendravarman II. Historické prameny říkají, že Yajnavaraha byl velikým učencem a filantropem, který pomáhal chudým a nemocným. Jeho žákem byl i slavný král Jayavarman V.

Když chrám v roce 1914 objevili francouzští průzkumníci, byl  schován pod listy stromů a částečně zasypán zeminou. Francouzům netrvalo dlouho, než pochopili, jak unikátním objev učinili a rozhodli se chrám zachránit. Andre Lalraux se proto rozhodl části chrámu odvést do Phon Phenu a odtud je plánoval propašovat do Francie a zpeněžit. Jeho plány však byly odhaleny, on zatčen a vzácné kusy zachráněny pro další generace.

  • No Comments