“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .


Phnompenh

Chau Say Tevoda

Chau Say Tevoda je malý chrám, který je svou architekturou, velmi podobný chrámu Thommanon, který leží na druhé straně ulice. Po mnoho let vypadal Chau Say Tevoda jako chudý příbuzný chrámu Thommanon. V posledních letech však prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která je dnes již dokončena.

Přestože jsou si chrámy Chau Say TevodaThommanon velmi podobné, každý vznikl v rozdílném období. Chau Say Tevoda byl postaven později (v polovině 12. století), za vlády krále Suryavarman II. Na zdech chrámu se do dnešní doby zachovalo mnoho povedených reliéfů. Ty nejzachovalejší se nacházejí na východní gopuře. Většina reliéfů nese hinduistickou tématiku, najdou se zde však i budhistické motivy. 

Chrám Chau Say Tevoda je obdélníkového půdorysu s centrální svatyní otevřenou k východu.


  • No Comments