“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .


Angkor Wat

Phnom Penh

Galleries

East Mebon

East  Mebon leží 500 metrů  severně od chrámu Pre RupEast Mebon je chrám z 10. století postavený  za vlády krále Jayavarman IV. Stojí na místě uměle vybudovaného ostrova ,nyní suché nádrže, East Baray. Umělý lateritový ostrov na kterém stojí má rozměry 126m x 120m. Ostrov ale není ve středu nádrže a nebyl budován při její stavbě, ale až asi o padesát let později. Když ještě byla nádrž plná vody, byl chrám přístupný pouze lodí. 

Chrám je zasvěcen hinduistickému bohovi Šivovi a královým rodičům. Nápisy na chrámu naznačují, že East Mebon byl postaven, aby kontinuálně pokračoval v ukázce královské síly a moci v Angkoru, poté co bylo hlavní město přemístěno z Koh Ter

East Mebon je v podstatě plochá a nízká třístupňová chrámová hora s pěticí cihlových věží. Centrální věž byla zasvěcena Šivovi, severovýchodní Višnuovi, jihovýchodní Brahmovi, severozápadní králově matce a jihozápadní jeho otci.

V rozích chrámových teras dodnes stojí sloni takřka v životní velikosti.  Jsou umístěni v rozích dvou chrámových teras, kam je postavili jako strážce celého areálu, což vysvětluje jejich orientaci ven směrem od chrámu. Vnější nádvoří je lemované několika dnes již silně pobořenými meditačními síněmi, které kdysi byly pokryty dřevěnou střechou.


  • No Comments