“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Havana

Havana, hlavní město ostrovního státu Kuba, je největším městem Karibiku a jedno z nejvíce kulturně bohatých měst světa. Havana je známa pro svoji úžasnou koloniální minulostí, úžasnými architektonickými stavbami hradů, katedrál, muzeí i historických domů.


Nikdo jistě jak jméno Havana (Habana) vzniklo. Jsou však dvě nejpravděpodobnější teorie, odkud jméno Havana pochází. První říká, že jméno pochází od náčelníka Taíno, kmene Habaguanex. Druhá teorie vychází z holandštiny. Ta předpokládá, že název Havana pochází ze slova "havene", což znamená přístav. Vzhledem k tomu, že Havana byla postavena jako přístavní město v Novém světě, může se zdát tato teorie pravděpodobnější :). 


Stovky let vládli Kubě Španělé, nicméně několikrát byla jejich nadvláda narušena. Bylo to nejdříve Brity, kteří se vlády na Havanou ujali na pouhý rok 1763. Během této doby začalo město velmi rychle kulturně a společensky transformovat. Nicméně Britové vrátili Havanu roku 1764 zpátky do rukou Španělů, jako součást dohody o skončení sedmileté války.


Jako španělská kolonie zůstala Kuba až do roku 1898, kdy ostrov obsadily Spojené státy americké. Po tomto aktu začaly na Kubě veliké změny. Američané se snažili dostat Kubu pod svou kontrolu a ekonomicky ji k sobě připoutat. Havana se díky tomu stala nejen velikým přístavním městem, ale i místem módy, designu a kultury. 


Nejvíce historických památek se nachází ve čtvrti Vieja Habana (Stará Havana), která je zapsána i na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve čtvrti Vieja Habana se nachází více jak 900 památek, včetně prezidentského paláce či Náměstí katedrál.


Historické památky

Plaza Vieja - zajímavá část staré Havany. V této čtvrti se odehrávaly popravy, býčí zápasy, slavnosti, průvody...


The Fortaleza San Carlos de la Cabaña  - Impozantní pevnost z 18. století postavená Španěly, která měla chránit Havanu.


Hrad El Moro - pevnost, která měla chránit město a přístav před útoky piratů.


Capitolo Nacional - ikonická budova Havany, která vypadá jako kopie amerického kapitolu. Uvnitř se nachází 14 metrová socha od které se určují všechny vzdálenosti v Havaně.


Hotel Nacional - další ikonická budova postavená na promenádě Malecón. V tomto hotelu bydleli všechny významné osobnosti, které Kubu kdy navštívili. Po Kubánské revoluci zde mohli bydlet jen zahraniční diplomati

24
14
29
6
40
25
32
13
127