“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, místní často zkracují jen na KL, je hlavním a největším městem Malajsie. Město se rozléhá na ploše 230 km2 s populací cca. 1, 6 milionu obyvatel (rok 2010). Kuala Lumpur je sídlem Parlamentu Malajsie, avšak ostatní státní moci (výkonná, soudní, ) se odstěhovali do nově zbudovaného města Putrajaya roku 1999.

Kuala Lumpur byla založena až ve druhé polovině 19. století, roku 1857. Tohoto roku se v soutoku řek Klang a Gombak vylodilo 87 čínských prospektorů a toto místo pojmenovali Pengkalan Lumpur (blátivý soutok či blátivé město). Od počátku tuto osadu zužovala malárie a ostatní tropické nemoci, do jednoho měsíce od vylodění zemřelo 17 Číňanů. Naštěstí prospektoři v této oblasti objevili bohatá naleziště cínu, která přilákala mnoho nových osadníků. Díky obrovskému přílivu obyvatel se velmi rozšířilo i násilí, loupeže a rvačky. Z Kula Lumpur se stalo město ovládané tajnými společnosti a čínskými zločineckými gangy. Aby se situace ve městě stabilizovala jmenoval sultán, tak jako i v jiných částech Malajsie, zmocněnce, čínského kapitána Yap Ah Loy, aby situaci stabilizoval a město dále rozvíjel. Yap Ah Loy se vlády ujal roku 1870. Podle jedné z legend dokázal Yap Ah Loy udržet klid v ulicích jen se šesti policisty, takový měl respekt v čínské komunitě.

Po bojích místních sultánů, bylo Kuala Lumpur roku 1891 do základů vypáleno. To dovolilo zástupci britské vlády, Fraknku Swettenhamovi, prosadit radikálně nový územní plán podle evropských vzorů. Swettenham přestěhoval vládu do Kuala Lumpur z Klangu, přivedl do KL železnici a udělal z ní nejdůležitější železniční uzel Malajsie. Nově budované město nechal postavit z ohnivzdorných cihel a roku 1896 se Kuala Lumpur stalo hlavním městem Malajské federace. Britové pak vládli v Malajsii až do začátku II. světové války.

Po opuštění Malajsie Brity bylo její území brutálně obsazeno japonskými vojsky. Za japonské okupace bylo umučeno a zabito mnoho tisíc Číňanů, spousta Britů, kteří zůstali, se stalo válečnými zajatci. Ti byli posláni pracovat do Barmy, aby budovali nechvalně známou "železnici smrti".

Po skončení II. světové války se britská nadvláda do Malajsie nakrátko vrátila. Malajsie vyhlásila samostatnost roku 1957 na náměstí Merdeka (Náměstí nezávislosti)


  • No Comments