“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Mdina

Mdina je středověké opevněné město, ležící na velikém kopci v samém srdci ostrova Malta. Mdina je bývalým hlavním městem ostrova. Mdina je někdy domorodci označována jako "tiché město", protože do úzkých uliček je zakázán vjezd automobilů. Výjimku má jen pár místních obyvatel.

Historie osídlení tohoto místa sahá až do období 4 tisíce let př.n.l. Kolem roku 60 n.l zde měl údajně bydlet apoštol Pavel po svém vylodění na ostrově. Dle legendy měl sv. Pavel přebývat v jeskyni Fuori le Mura, která leží za hradbami Mdiny.

Své současné jméno město získalo od sicilských Arabů, kteří přišli na Maltu kolem roku 870 a kteří město důkladně opevnili a odizolovali od sousedního města Rabatu.

  • No Comments