“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Mexiko

Mexiko, země ležící na jižním okraji Severní Ameriky, třetí největší země Latinské Ameriky po Brazílii a Argentině. Geograficky se nachází drtivou většinou území v Severní Ameriky, geopoliticky bývá ale často řazeno mezi státy Střední Ameriky. Plným jménem Spojené státy Mexické (španělky : Estados Unidos Mexicanosú) je federální republika sousedící na severu se Spojenými státy a na jihovýchodě s Guatemalou a Belize. Hranice Mexika na jihu a na západě ohraničuje Tichý oceán a na východě pak Mexický záliv a Karibské moře. Rozloha mexického území je téměř 2 milióny kilometrů čtverečních, po Brazílii a Argentině je Mexiko třetí největší zemí Latinské Ameriky a pátou zemí celé Ameriky. Se svými 120 milióny obyvatel je jedenáctou nejlidnatější, a největší španělsky hovořící, zemí světa.

Oblast dnešního Mexika byla osídlena člověkem podle archeologických nálezů před asi 25 000 až 30 000 lety. Za první mexickou civilizaci vůbec je považována olmécká kultura. Olmékové obývali především území kolem dnešního města Veracruz a v oblasti Tabasco. Kulturní vliv Olméků pokračoval dlouho po rozkvětu jejich civilizace a ovlivnil například další severoamerickou civilizaci Mixtéků, kteří si kolem roku 300 př. n. l. postavili význačné kulturní a kultovní centrum a město Monte Albán s komplexem pyramid. Kolem roku 200 př. n. l. bylo založeno město Teotihuacán, které plnilo funkce náboženského a kulturního centra pozdní olmécké kultury a patřilo k nejvýznamnějším městským osídlením v Americe. V jižních oblastech poloostrova Yucatánu a dále také v oblastech Guatemaly, Salvadoru, Belize a Hondurasu se kolem 2. tisíciletí př. n. l. objevila další civilizace Mayů, která existovala celkem ve třech historických fázích až do roku 1519. Civilizace Mayů je všeobecně považována za nejvyspělejší civilizaci předkolumbovské Ameriky. V 9. století procházela mayská civilizace úpadkem. Příchod Toltéků vedl ale k následné renesanci a militarizaci mayské společnosti během 11. století. Centrem toltécko-mayské civilizace se stalo Chichén Itzá na poloostrově Yucatán.

V oblasti dnešního Mexika se objevili na počátku 14. století Aztékové, kteří mezi lety 1324–1325 založili město Tenochtitlán na ostrovech jezera Texcoco. První pokusy o expanzi ve 14. století nebyly pro Aztéky příliš úspěšné, proto se spojili se dvěma dalšími městy a rozšiřovali svojí moc do sousedních oblastí. Na počátku 15. století získal Tenochtitlán v rámci trojspolku nadvládu, což znamenalo, že se stal hlavním příjemcem tributu v podobě potravin, zlata, stříbra, vzácného peří ptáka quetzala a konečně lidských obětí, nikoliv že by vytvářel teritoriálně kontrolovaný a centralizovaný státní útvar. Podle odhadů Aztékové kontrolovali a dostávali tribut od asi 350 různých městských států a kmenů.

Po příchodu Evropanů do „Nového světa“, v roce 1492,  dobyl mezi roky 1519 a 1521 conquistador Hernán Cortés Aztéckou říši, záhy poté obrátili Španělé pozornost na ostatní indiánské státy v oblasti, přičemž poslední dobyli roku 1697. V roce 1535 založili Španělé svoji kolonii Nové Španělsko s hlavním městem Ciudad de México na místě hlavního aztéckého města Tenochtitlán přímo na území vysušeného jezera.

V první třetině 19. století sice získalo Mexiko nezávislost na Španělsku, ale po prohrané Mexicko-americké válce v letech 1846 – 1848 ztratilo Mexiko rozsáhlé území na severu státu. Vlády nad zemí se také na čas zmocnili Francouzi v letech 1864 – 1867.

Zakladatelem moderního mexického státu je Benito Juárez, první prezident v Americe indiánského původu. Díky objevu ropy v Mexickém zálivu je životní úroveň v zemi relativně vyšší než v ostatních latinskoamerických zemích. Mexiko má činné sopky a je ohrožováno zemětřeseními. Roku 1985 jedno takové napáchalo velké škody v hlavním městě Mexico City.

Mexiko

85
159
118