“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Chichen Itzá

Chichén Itzá (Čičen Icá) je zřícenina mayského města na mexickém poloostrově Yucatán na území stejnojmenného spolkového státu Yucatán. Pochází z pozdně klasického až pozdně postklasického období (cca 600–1500). Samotný název Chichén Itzá pochází z mayského Chich'en Itza a znamená „V ústech studny Itza“ či „Bezedná studna Itza“. Přičemž Itza je složeninou dvou slov „itz“ (magický, kouzelný) a „ha“ (voda). V blízkosti pyramid se totiž nachází dvě obrovské přírodní vodní nádrže, tzv. cenote. Jedna sloužila k rituálům. Jako výraz úcty k bohům se do ní vhazovaly lidské oběti. Nejčastěji bývaly obětovány mladé panny, děti, ale také otroci. Druhá sloužila jako zásobárna čisté pitné vody.

Chichén Itzá založili Mayové pravděpodobně v 6. století n.l. Velkého rozkvětu se dočkalo v pozdním klasickém období Mezoameriky, tedy v letech 750 – 900 n. l. Tehdy bylo spojeno výhradně jen s civilizací Mayů. Po roce 900 však v raném postklasickém období přišli do Chichén Itzá Toltékové, kteří jej obsadili a vytvořili zde zcela novou kulturu, která je nazývána maysko-toltécká (900 – 1200 n.l.). Mayové své stavby nádherně zdobili složitými kamennými mozaikami. Častým motivem byl například bůh deště Chaac. Toltékové  upřednostňovali strohou válečnickou kulturu a architekturu vyznačující se mnoha sloupy. Dobrým příkladem je například sloup znázorňující opeřeného hada Quetzalcoatla (Kukulkána), na němž jsou patrné reliéfy s motivem orlů, jaguárů a lidských lebek.

Dnes se začíná prosazovat názor, že to nebyla toltécká kultura, kdo ovlivnil mayské stavitelství, ale naopak, že kulturní prvky se z Chichén Itzá nejprve postupně přenášely do původního sídla Toltéků. Ti se později rozdělili (snad kvůli sporům o nástupnictví) a jedna část obyvatel opustila své město Tula (blízko Mexico City) a dobyla Chichén Itzá.

Největší rozkvět města nastal v 10. století, kdy se stalo kulturním, náboženským, obchodním i vojenským centrem, v němž žilo na 50 tisíc obyvatel. Kolem roku 1200 však začalo město upadat a nakonec jej obyvatelé nadobro opustili. Údajně se tak stalo ze dne na den, ale příčina nebyla doposud zjištěna.

Když sem na počátku 16. století dorazili španělští dobyvatelé, našli již opuštěné město. Budovy byly opuštěné, z některých zbyly jen trosky. Na své veliké objevení Chichen Itzá čekalo až do 19. století. Kdy jej objevili F.Catherwood a J.Stephens.

Od roku 2007 je Chichen Itzá na seznamu Sedmi nových divů světa.

  • No Comments