“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Panamský průplav

Untitled photo

Panamský průplav, španělský Canal de Panamá, je plavební kanál, vlastněný a spravovaný Panamskou republikou. Spojuje Atlantský a Tichý oceán úzkým Panamským průplavem. Délka Panamského průplavu od pobřeží k pobřeží je asi 65 km a od hluboké vody v Atlantiku (konkrétně Karibského moře) po hlubokou vodu v Pacifiku asi 82 ​​km.

Panamský kanál, dokončený v srpnu 1914, je jedním ze dvou nejdůležitějších vodních cest na světě, druhým je Suezský průplav v Egyptě. Lodě plující mezi východním a západním pobřežím Ameriky, které by jinak musely obeplout celou Jižní Ameriku u mysu Horn, si vybudováním tohoto průplavu zkrátily svou plavbu o asi 8 000 námořních mil (15 000 km). Úspory až 3 500 námořních mil (6 500 km) se rovněž dosahují při plavbách mezi jedním pobřežím Severní Ameriky a přístavy na druhé straně Jižní Ameriky. Lodě plující mezi Evropou a východní Asií nebo Austrálií mohou pomocí kanálu ušetřit až 2 000 námořních mil (3 700 km).

Původní stavba kanálu se datuje již do 19. století. Na Mezinárodní konferenci Geografické společnosti v Paříži roku 1879 představil Ferdinand Lesseps projekt zbudování průplavu přes tehdejší kolumbijskou provincii v oblasti Panamské šíje. V roce 1880 začali Francouzi budovat průplav v úrovni moře. Ručně mýtili cestu pro průplav, mapovali a zaměřovali budoucí cestu. Budování bylo obtížnější, než se předpokládalo, práce byla znepříjemňována nemocemi, jako jsou malárie a žlutá zimnice, kterou přenášeli komáři.

Dalším problémem byla řeka Chagres a v období dešťů přicházející sesuvy půdy. Nakonec se naplnila slova Adolpha Godiny de Lepinay a roku 1889 projekt zkrachoval. Do roku 1889 stál průplav 20 000 lidských životů, z toho 19 tisíc černochů. I když se Francouzům nepodařilo celý průplav vybudovat, byla již třetina prací na budoucím průplavu hotova. Francouzská společnost v roce 1889 zbankrotovala a Spojené státy americké tehdy za 40 milionů dolarů zakoupily zbývající francouzský majetek a stroje.

Od otevření Panamského průplavu roku 1914 až do roku 1979 průplav kontrovaly výhradně Spojené státy. V roce 1979 však byla kontrola kanálu převedena na organizaci Panama Canal Commission, společnou agenturu Spojených států a Panamské vlády. V roce 1977 americký prezident James Carter a panamský prezident generál Omar Torrijos podepsali dohodu, která stanovila 31. prosinec 1999, jako den předání Panamského průplavu do rukou panamské vlády. USA nadále garantují vnější obranu tohoto pásma a celého průplavu.

Panamský průplav leží na 9 ° severní šířky, v místě zvaném panamská šíje. Jedná se o jedno z nejužších míst mezi Severní a Jižní Amerikou. Vstup z karibské strany se nachází u města Colón, tichomořský je u hlavního města Ciudad de Panamá. Před rozšířením měl průplav tři zdymadla, z toho dvě na tichomořské straně v Miraflores (dva stupně) a v Pedro Miguel (jeden stupeň). Na atlantické straně je zdymadlo Gatún se třemi stupni. Voda je do zdymadel napouštěna z Gatunského jezera, přes které průplav také vede.

Gatúnské jezero, nebo přesněji Gatúnská přehrada (španělsky Lago Gatún) je ve skutečnosti přehradní nádrž vybudovaná v letech 1907 až 1914. Za normálních podmínek je hladina jezera v nadmořské výšce 26 m a jeho rozloha činí 425 km².


Průjezd zdymadlem

Miraflores návštevnické centrum

  • No Comments