“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Lima

Lima je hlavním městem Peru. Město se nachází průměrně v nadmořské výšce 185 m, nejnižší bod je ve výšce 11 m n. m. a nejvyšší 238 m n. m.

Jedná se o administrativní, ekonomické a kulturní centrum země, zároveň je zdaleka největším peruánským městem. Žije zde přibližně 9,67 milionu obyvatel.

Region byl osídlen už před 10 tisíci lety, ale samotná Lima byla založena 6. ledna roku 1535 španělským dobyvatelem Franciscem Pizzarem. Původní název města zněl Ciudad de los Reyes (česky: Město králů) a byla sídlem peruánských místokrálů. V roce 1551 zde došlo k založení nejstarší univerzity v Latinské Americe San Marcos, v roce 1563 ji následovalo i divadlo. V roce 1821, kdy bylo vyhlášena nezávislost Peru, se Lima stala hlavním městem země. Největším městem ve státě se Lima stala v roce 1852, byla zde totiž postavena nejstarší železnice v Jižní Americe, spojovala Limu a přístav Callao.

  • No Comments