“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.


Jde o jedno z nejstarších evropských měst, byl založen před více jak 2 700 lety (podle římské tradice se tak stalo 21. dubna 753 př. n. l.).

Nachází se ve střední částí Itálie, zhruba 30 km od Tyrhénského moře, a protéká jím řeka Tibera (Tevere). Celkem má necelé 3 miliony obyvatel a rozkládá se na ploše o 1300 km2. Město leží v krajině nazvané Campagna di Roma, rozkládá na "sedmi pahorcích" nad řekou Tiberou:
Kapitol (lat. Capitolium, it. Campidoglio),
Aventinus (Aventin),
Palatinus (Palatin,
Caelius,
Quirinalis (Kvirinál), dnes sídlo italského presidenta,
Viminalis (Viminál)a
Esquilinus (Eskvilin).


Historie

První informace o osidlování Říma se vztahuje k 9. století před n.l. Oficiální datum založení města Říma bylo stanoveno Marcem Terenziem Varronem, podle kterého bylo města založeno roku 753 před n.l. slavným Romulem a Rémem, se kterými je spjata pověst o založení Říma.
Romulus a Remus byli jako novorozeňata vhozeni v proutěných košících do rozbouřené Tibery vlastním dedečkem, králem Numitorem. Naštěstí je zachránila vlčice, která oba bratry odkojila ve svém doupěti, kde je později našel pastevec Faustulus. Ten oba bratry pojal za vlastní a vychovával je až do jejich dospělosti.
V dospělosti oba bratři začali páchat škody na královských ovčích stádech. Proto byli předvoláni k soudu, kterému předsedal sám král Numitor. Ten v nich poznal své dávno ztracené vnuky a pověděl jim pravdu o jejich královském původu.
Romulus a Remus tohoto postavení chtěli okamžitě využít a proto se rozhodli založit město, kterému by mohli společně vládnout. Podle prastaré tradice vzali pluh a začali vyorávat brázdu kopírující budoucí městské hradby. Na třech místech, kde byla brázda přerušená se měli vystavět brány do města. Ještě, ale bylo potřeba dát městu název. Každý z bratrů si přál, aby město neslo jeho jméno. Jejich neschopnost dohodnout se vedla k potyčče, která skončila smrtí Remuse. Vítěz Romulus dal městu jméno Roma a stal se jeho zbudovatelem a prvním králem. Zavedl zákony a rozdělil římské obyvatele na dvě skupiny: patricije (vládnoucí vrstvu) a plebejce (prostý lid).


Památky v Římě

Koloseum
stojí na Piazza del Colosseo ve středu města již od roku 80 n. l. Tato architektonická dominanta Říma původně sloužila jako amfiteátr, ve kterém se udály desítky zápasů mezi šelmami a gladiátory. Bylo označené jako ikona starověkého Říma a římské architektury.

Forum Romanum

se nachází v blízkosti Kolosea. Je to jedno z posledních zachovalých míst, které se označovalo jako občanské fórum. Tady se totiž v dobách starověkého Říma rodila politická kultura, politické projevy či římské právo.

Pantheon

je ohromující chrám, který je k vidění na Náměstí della Rotunda. Jeho historie pochází také ze středověkého Říma, přesněji byl postaven roku 27 př. n. l., jeho dnešní podoba ovšem pochází z období okolo roku 123. Chrám všech bohů byl po svržení císařství v roce 609 vysvěcen na kostel Santa Maria ad Martyres (Panna Marie).

Fontana di Trevi

Fontána di Trevi, jedna z nejznámějších fontán v Římě, se nachází na stejnojmenném náměstí. Barokní fontána zobrazuje Neptuna, boha moře, který stojí na lastuře tažené dvěma koňmi, procházejícími vítězným obloukem.

Španělské schody

patří mezi největší a nejstarší schodiště svého druhu v Evropě. S myšlenkou postavit schodiště přišel kardinál Jules Mazarin, hlavní ministr krále Ludvíka XIV., který chtěl propojit náměstí Piazza di Spagna a kostel Trinita dei Monti důstojnou cestou.

Galerie Řím

161
10