“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Forum Romanum

Forum Romanum je nejstarší římskou částí. V dobách antického Říma bylo toto místo středobodem veškerého dění. Zde byly koncentrovány vítězné oblouky, baziliky a jiné chrámy i trhy - odehrával se zde život starověkého Říma. Zde řečnili nejslavnější římští řečníci a politici (Cicero zde promlouval k římskému lidu, Marcus Antonius zde pronášel smuteční řeč po zavraždění Caesara). Caesar, Augustus a další jeho následníci tu nechali postavit nové reprezentační budovy, památné oblouky a sochy. Stavebním materiálem byl mramor, pozlacený kov a opracované kameny.Z kdysi nádherného Fora zbyly už ale jen ruiny.

Od 2. století př. n. l. se prostranství postupně zaplňovalo různými stavbami. Vrcholu dosáhlo za Julia Caesara. Sláva Fora skončila zároveň i s pádem Západořímské říše. Od té doby to zde jen pustlo. K tomu všemu si přičtěte nájezdy barbarů a zánik Fora je jasný. Ani sami Římané tomu moc nepomohli a odnášeli si odtud stavební materiál na stavbu svých domů - nejvzácnější pro ně byl mramor. Z kdysi okázalého a honosného Fora se najednou stal pustý a zarostlý prostor, kde se pásly kozy.

Pozornost okolního světa a zejména archeologoů tato lokalita přitáhla až v 18. století. Postupně byly odkrývány pozůstatky antických staveb - nejdříve např. oblouku Septimia Severa a později i dalších chrámů. Vykopávky byly dokončeny až na počátku 20. století a odkryly nám tak maximum z toho krásného antického minima. Dominantu tvoří zachovalé vítězné oblouky propojené původní římskou silnicí z černé žuly.