“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Na náměstí Piazza della Rotunda se nachází nejlépe zachovalá památka antického Říma – Panteon nebo-li „chrám všech bohů“Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Nechal ho postavit Marcus Vipsanius Agrippa jako chrám bohů antického Říma roku 27 před n.l. Jeho zásluhu na stavbě připomíná nápis nad průčelím (M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT - Postavil Marcus Agrippa, syn Lucia, potřetí zvolený konzulem).

Dnešní podoba Pantheonu pochází z doby císaře Hadriána, kdy byl po požáru v roce 125 přestavěn. Centrem chrámu je ohromná aula o průměru 43 m zakrytá polokulovitou klenbou se stejnou výškou. V jejím středu je otvor o průměru 9 m (zvaný Oculus - oko). Ten slouží nejen jako zdroj světla pro celý prostor, ale i pro větrání a chlazení prostoru. Déšť, který projde otvorem je odváděn drenážním systémem v podlaze.

Místní občané dnes Pantheonu říkají Santa Maria Rotonda. Právě využívání Pantheonu jako katolického kostela zamezilo během středověku jeho vykrádání a ničení, které postihlo většinu ostatních antických památek v Římě. V době renesance se prostory Pantheonu začali využívat jako místo posledního odpočinku známých osobností( Rafael Santi, král Viktora Emanuel II., Umberto I).

Drastický zásah do architektury Pantheonu udělal papež Urban VIII (1623 - 1644), když nechal roztavit bronzové obložení stěn a stropu a nechal z něj vyrobit děla na ochranu papežské pevnosti - Andělského hradu.


Pantheon