“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Piazza Navona

Piazza Navona bývá považováno za nejkrásnější, nejslavnější i nejnavštěvovanější ze všech římských náměstí. Náměstí má tvar široké elipsy, protože zde původně stával antický Domiciánův stadion (Circus Agonalis), vybudovaný v osmdesátých letech n.l. Kapacita Domicianova stadionu byla až třiceti tisíc diváků.

Velká přestavba náměstí začala v sedmnáctém století, kdy nechal papež Inocent Xpostavit Fontánu čyř řek a majestátní Pamphili palác (dnes zde sídlí Brazilská ambasáda). Inocent X také nechal na náměstí předělat obě stojící fontány (Maurovu a Neptunovu)

Fontána čtyř řek
Uprostřed náměstí dominuje Berniniho Fontána čtyř řek (Fontana dei Quattro Founi). Tato fontána symbolizuje mocná božstva řek čtyř kontinentů:

Nilu (Afrika, socha je z části zakrytá , protože nikdo neví, kde pramení)
Gangy (Asie, socha je veselá, řeka je splavná)
Dunaje (Evropa, socha dotýká se papežského erbu, protože řeka je nejblíže Římu)
Rio de la Plata (Amerika, socha sedí na hromadě mincí, které představuje bohatství nového kontinentu).

Ve středu fontány se nachází umělá skála s jeskyní, nad ní se tyčí egyptský obelisk, který sem byl přenesen z Cirku Maxentiu.


Maurova fontána
Na jižním konci náměstí Piazza Navona stojí Maurova fontána (Fontana del Moro). Fontána na náměstí vznikla v roce 1575 na podnět papeže Řehoře XIII., který její stavbou pověřil italského architekta Giacoma della Portu. Fontána byla vytesána s růžového mramoru a ozdobena čtyřmi tritóny po obvodu. V roce 1651, po dokončení Fontány čtyř řek ve středu náměstí, požádal papež Innocent X. Berniniho o rekonstrukci této fontány.
Papeži se nezamlouvaly vany fontány a jejich velikost. Bernini fontánu zvětšil a nechal také zhotovit sochu ve středu fontány. Autorem Etiopského muže bojujícího s delfínem je sochař Giovanni Antonio Mari.


Neptunova fontána
Na severní straně náměstí Piazza Navona se nachází Neptunova kašna (Fontana del Nettuno) z šestnáctém století. Vznikla ve stejnou dobu jako Maurova fontána sochařem byl Giacomo della Porta. Fontána měla být v 17. století zrekonstruována, z důvodu nedostatku finančních prostředků však Bernini upravil pouze vany fontány.

Ve středu fontány se nachází socha Neptuna bojujícího s chobotnicí, jejíž autorem je Antonio Della Bitta a po obvodu jsou umístěny sochy nymf, andělíčků a mořských koníků od Gregora Zappaly.