“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Singapur, oficiálně Singapurská republika, je suverénní městský stát ležící v  jihovýchodní Asii. Leží na nejjižnějším cípu  Malajského poloostrova, 137 km severně od rovníku. Singapur leží celkem na 63 ostrovech, hlavní město Singapur leží na největším ostrově Singapur jinak též Pulau Ujong. Nejvyšším bodem Singapuru je Bukit Timah Hill, který dosahuje výšky 163 m nad mořem. Singapur, díky rekultivačním projektům, zvětšil svou rozlohu 581 km2 z roku 1960 na dnešních 718 km2. Do roku 2030 se plánuje zvětšení až na 718 km2. Zajímavostí je, že 10 % rozlohy je vyhrazeno pro parky a přírodní rezervace.

Původní název Singapuru dali číňané, kteří ho nazývali jako Pu-luo-chung, tedy  ostrov na konci poloostrova. Později se ujalo jméno Temasek (mořské město), které město dostalo při osídlení na konci 13. století. V průběhu 14. století se pro tento malý strategický ostrov začíná prosazovat nové jméno Singapur. Podle legendy sumatránský princ Sang Nila Utama jednoho dne přistál u ostrova a zahlédl ,,rychlé, krásné zvíře s červeným tělem, černou hlavou a bílou hrudí”, které pokládal za lva (singa). Princ to vzal jako dobré znamení a založil zde město, které se začalo nazývat Singapura. Název pochází ze sanskrtu singa pura, což znamená ,,Lví město”.

Moderní dějiny Singapuru se začaly psát na začátku 19. století. 29. ledna 1819 zde přistál Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles okamžitě poznal potenciál tohoto místa. Umístění na nejjižnějším cípu malajského poloostrova, blízko melacké úžiny. Nacházely se zde i hluboké vody, zdroje pitné vody i dřeva na stavbu a opravy lodí. Raffles rychle vyjednal dohodu s místními vládci a udělal ze Singapuru strategický bod britského obchodu. Město se potom začíná velmi rozšiřovat a láká sem přistěhovalce z Číny, Indie či Malajsie

V roce 1822 Raffles realizuje územní plán (někdy též nazývaný Jacksnův plán), který řeší problém neuspořádanosti v Singapuru. Tento plán rozděluje město do čtyř oblastí. V první oblasti žijí evropští obchodníci a tato oblast se velmi podobá evropským městům. V druhé oblasti pak žijí euroasiaté a bohatí Asité. Ve třetí oblasti, jihovýchodně od řeky Singapru, pak žijí etničtí Číňané. Ti zde žijí dodnes. V další oblasti, severně od Chinatownu v Chulia Kampong, se koncentrují Indové, Arabové a etničtí Malajci.

Prosperita Singapuru trvala až do 8. prosince 1941. Tento den jej napadla japonská vojska. Ta zaútočila, jak téměř nikdo nepředpokládal, pozemním útokem na severní hranici. Britská obrana byla připravená na útok po moři. Navzdory veliké přesile a překvapujícímu místu útoku se britové vzdali až na čínský Nový rok 15. února 1942. Tato kapitulace byla největší v britské historii. Po převzetí moci Japonci Singapur přejmenovali na Syonan-to (Světlo jižního ostrova). Britové se do Singapuru vrátili v září 1945 poté, co se Japonci v srpnu vzdali spojeneckým silám. V roce 1946 Singapur získal status korunní kolonie. 

Růst nacionalismu a touha zbavit se britské nadvlády vyústily v první volby v roce 1959. Ty vyhrála strana PAP (Peoples Action Party). V roce 1963 se Singapur, spolu s provincií Sarawak a Severním Borneem, připojil do Malajské federace. Toto spojení však nemělo dlouhého trvání. Po dvou letech, 9. října 1965, Singapur ze spojenectví vystupuje a stává se suveréním státem. Od této doby se Singapur velmi rychle rozvíjí a je jedním ze čtyř asijských tygrů

Singapur je dnes jedním z hlavních obchodních center světa s pátým největším přístavem světa. Na území Singapuru dnes žije 5,4 milionu obyvatel, přičemž více jak 2 miliony lidí se narodilo mimo Singapur. Etnické složení Singapurčanů je velmi rozmanité (75 % jsou Číňané, Malajci, Indové a Euroasiaté). Jak je složení etnik rozmanité, tak jsou rozmanité i úřední jazyky. Oficiálně se na úřadech mluví anglicky, malajsky, mandarínsky a tamilsky.

Singapur

7
13
47
26
2
129