“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Marina Bay

Marina Bay je zátoka nedaleko Centrální oblasti v jižní části Singapuru, východně od Downtown Core. 

Rekultivace toho místa započala v 70 letech 20. století. V tomto období byly zcela zbourány některé ulice,  řeka Singapur začala ústit do zátoky místo do moře. V roce 2008 pak byla postavena nová hráz, která má za úkol zátoku chránit před povodněmi a zásobovat Singapur vodou.

  • No Comments