“Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment."

Ansel Adams .

Andělský hrad

Se svým nezaměnitelným tvarem a polohou na břehu Tibery, je Andělský hrad jednou z nejznámějších památek Říma.

Andělský hrad (Castel Sant'Angelo) byl postavena roku 139 n.l. a původně sloužila jako hrobka pro císaře Hadriána a jeho rodinu, odtud i další název Hadriánovo mauzoleum. V příštích staletích byly v hrobce uloženy i urny jiných římských císařů mezi nimiž nalezneme Marca Aurelia, Commoda a císaře  Caracallu.

Císař Hadrián taktéž nechal postavit most přes řeku Tiberu, který je dodnes hlavní přístupovou cestou k Andělskému hradu. V roce 401 byla hrobka přeměnena na vojenskou pevnost a během tohoto období se také ztratila většina původní sochařské a jiné umělecké výzdoby.

Svůj název získal Andělský hrad podle legendy, která říká, že po skončení moru v roce 590 se na vrcholku stavby zjevil archanděl Michael a mávajíc plamenným mečem dával obyvatelům Říma znamení, že nemoc z města vymizela. Na památku této události nechal papež Lev X. umístit v roce 1536 mramorovou sochu anděla na nejvyšší bod stavby a také mauzoleum přejmenoval na Andělský hrad. Socha byla roku 1753 nahrazena bronzovou a původní mramorovou sochu je možné si prohlédnout v interiéru hradu.

Papežové Andělský hrad využívali  od 14. století  jako své útočiště, kde se mohli schovat před svými nepřáteli. Nicméně hrad nesloužil jen jako ochrana, ale i jako vězení před odpůrci. Ve zdejších temných, vlhkých celách byli mučení i mnohé významné osobnosti (např.  Benvenuto Cellini , Cagliostro, Giordano Bruno)

Andělský hrad je s Vatikánem spojený tzv. Passetto di Borgo což je 800 metrů dlouhá úniková cesta vystavěna speciálně pro papeže. Únikový koridor je vede netradičně po vrcholu dlouhé zdi a část této cesty je zpřístupněna veřejnosti. Na počátku 20.století přestal Andělský hrad plnit svou ochrannou funkci a začal se využívat jako muzeum historie města Řím.


  • No Comments